Giỏ hàng

Dự Án

HCOM triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép 4x3 tại Hà Nội
TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED P2.5 INDOOR
Triển khai các trung tâm điều hành tại Yên Bái
HCOM cung cấp, triển khai lắp đặt bộ điều khiển màn hình ghép VSN982 tại Quảng Ngãi
Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép cho trung tâm điều hành
Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép phục vụ sự kiện
Triển khai lắp đặt hệ thống màn hình ghép cho Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam
VIDEO WALL CONTROLLER DATAPATH VSN 1182 TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH NGÀY 27/07/2020
1 2 3

Danh mục tin tức

Facebook Youtube Top