Giỏ hàng

Màn Hình Ghép LCD VideoWall


Màn hình ghép VideoWall 55'' viền 0.88 SamSung VH55R-R

Diagonal Size:           55”Resolution:               1920*1080 (Full HD)Brightness(Typ...

Liên hệ

Màn hình ghép VideoWall 55'' viền 1.8 SamSung VH55T-E

Diagonal Size:           55”Resolution:               1920*1080 (Full HD)Brightness(Typ...

Liên hệ

Màn hình ghép VideoWall 55'' viền 1.8 SamSung VM55T-E

Diagonal Size:           55”Resolution:               1920*1080 (Full HD)Brightness(Typ...

Liên hệ

Màn hình ghép VideoWall 55'' viền 3.5 SamSung VM55T-U

Diagonal Size:           55”Resolution:               1920*1080 (Full HD)Brightness(Typ...

Liên hệ

Màn hình ghép VideoWall 46'' viền 3.5 SamSung VM46T-U

Diagonal Size:           46”Resolution:               1920*1080 (Full HD)Brightness(Typ...

Liên hệ

Màn hình ghép VideoWall 46'' viền 3.5 SamSung VM46R-U

Diagonal Size:           46”Resolution:               1920*1080 (Full HD)Brightness(Typ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVH7PF

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVH7PF

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVM5F

Màn hình ghép LG 55SVM5F - Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVM5F

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55LV75D

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55LV75DĐộ sáng: 500 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x...

98,000,000₫

Màn hình ghép LG 49VL5D

Màn hình ghép LG 49VL5DĐộ sáng: 450 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x 1080 (FHD). Thời gian h...

88,000,000₫

Màn hình ghép Videowall 49″ viền 3.5 LG 49VL5F

Màn hình ghép Videowall 49″ viền 3.5 LG 49VL5FĐộ sáng: 450 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVH7F

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVH7FĐộ sáng: 700 cd/m2. Độ phân giải: 1920 ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 SAMSUNG LH55UDEBLBB/XV

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 SAMSUNG LH55UDEBLBB/XVĐộ sáng: 500 cd/m2. Độ phân ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.7 Samsung LH55UMHHLBB/XV

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.7 Samsung LH55UMHHLBB/XVĐộ sáng: 500 cd/m2. Độ phân ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 46″ Viền 5.5 Samsung LH46UHFCLBB/XV

Màn hình ghép Videowall 46″ Viền 5.5 Samsung LH46UHFCLBB/XVĐộ sáng: 700 cd/m2. Độ phân ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 46″ viền 3.5 Samsung LH46UDEBLBB/XV

Màn hình ghép Videowall 46″ viền 3.5 Samsung LH46UDEBLBB/XVĐộ sáng: 500 cd/m2. Độ phân ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 49″ viền 1.8 LG 49VM5E

Màn hình ghép Videowall 49″ viền 1.8 LG 49VM5EĐộ sáng: 500 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55VL7F

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55VL7FĐộ sáng: 700 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55VL5F

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55VL5FĐộ sáng: 500 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.8 LG 55VH7B

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.8 LG 55VH7BBrightness(Typ.) : 700 cd/m²; Bezel : Les...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.8 LG 55VH7E

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.8 LG 55VH7EĐộ sáng: 700 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x ...

Liên hệ

Màn hình ghép Semi Outdoor 55″ viền 3.5 LG 55VX1D

Màn hình ghép Semi Outdoor 55″ viền 3.5 LG 55VX1DĐộ sáng: 1500 cd/m2. Độ phân giải: 192...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVH7E

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 0.88 LG 55SVH7EĐộ sáng: 700 cd/m2. Độ phân giải: 1920 ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55LV77D

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 3.5 LG 55LV77DĐộ sáng: 700 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55” viền 1.7 Samsung LH55UHFHLBB/XV

Màn hình ghép Videowall 55” viền 1.7 Samsung LH55UHFHLBB/XVModel: LH55UHFHLBB/XVĐộ dày ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 46” viền 1.7 Samsung LH46UHNHLBB/XV

Màn hình ghép Videowall 46” viền 1.7 Samsung LH46UHNHLBB/XVĐộ sáng: 700 cd/m2. Độ phân ...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.8 LG 55VM5E

Độ sáng: 500 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x 1080 (FHD). Thời gian hoạt động: 24/7. Độ mỏng...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.8 LG 55VM5B

Màn hình ghép Videowall 55″ viền 1.8 LG 55VM5BModel: 55VM5BBrightness(Typ.): 500 cd/m²B...

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 49″ viền 1.8 LG 49VM5C

Màn hình ghép Videowall 46″ viền 1.7 SamSung LH46UMNHLBB/XVModel: 49VM5CBrightness(Typ....

Liên hệ

Màn hình ghép Videowall 46″ viền 1.7 SamSung LH46UMNHLBB/XV

Độ sáng: 500 cd/m2. Độ phân giải: 1920 x 1080 (FHD). Thời gian hoạt động: 24/7. Độ mỏng...

Liên hệ
Facebook Youtube Top