Giỏ hàng

Màn Hình Ghép LED DIOS

Màn Hình LED 130” All-In-One LG P1.5 LAA015F

Màn Hình LED 130” All-In-One LG P1.5 LAA015FModel: LAA015FPixel Pitch: 1.5 mm

Liên hệ

Màn Hình LED 136” All-In-One LG P1.5 LEAB015

Model: LEAB015Pixel Pitch: 1.5 mm

Liên hệ

Màn Hình LED Cinema Indoor LG P3.33 LAD033F

Màn Hình LED Cinema Indoor LG P3.33 LAD033FModel: LAD033FPixel Pitch: 3.3 mm

Liên hệ

Màn Hình LED Optimum Cable-less Indoor LG P0.93 LSAA009

Màn Hình LED Cinema Indoor LG P3.33 LAD033FModel: LSAA009Pixel Pitch: 0.93 mm

Liên hệ

Màn Hình LED Optimum Cable-less Indoor LG P1.25 LSAA012

Màn Hình LED Optimum Cable-less Indoor LG P1.25 LSAA012Model: LSAA012Pixel Pitch: 1.25 mm

Liên hệ

Màn Hình LED Optimum Cable-less Indoor LG P1.56 LSAA015

Màn Hình LED Optimum Cable-less Indoor LG P1.56 LSAA015Model: LSAA015Pixel Pitch: 1.56 mm

Liên hệ

Màn hình LED trong suốt LG P14 LAT140

Màn hình LED trong suốt LG P14 LAT140Model: LAT140Pitch : 14mm

Liên hệ

Màn hình LED trong suốt LG P24 LAT240

Màn hình LED trong suốt LG P24 LAT240Model: LAT240Pitch : 24mm

Liên hệ

Màn hình Micro LED Indoor LG P0.93 LSAB009

Màn hình Micro LED Indoor LG P0.93 LSAB009Model: LSAB009Pixel Pitch: 0.9 mm

Liên hệ

Màn hình Micro LED Indoor LG P1.25 LSAB012

Màn hình Micro LED Indoor LG P1.25 LSAB012Model: LSAB012Pixel Pitch: 1.25 mm

Liên hệ

Màn hình LED Outdoor LG P20 LBS200VA1D

Màn hình LED Outdoor LG P20 LBS200VA1DModel: LBS200VA1DPixel Pitch: 20.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Outdoor LG P16 LBS160DA1D

Màn hình LED Outdoor LG P16 LBS160DA1DModel: LBS160DA1DPixel Pitch: 16.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Outdoor LG P12 LBS120DA1D

Màn hình LED Outdoor LG P12 LBS120DA1DModel: LBS120DA1DPixel Pitch: 12.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Outdoor LG P8 LBS080DA1D

Màn hình LED Outdoor LG P8 LBS080DA1DModel: LBS080DA1DPixel Pitch: 8.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Outdoor LG P10 LBS100DA1D

Màn hình LED Outdoor LG P10 LBS100DA1DModel: LBS100DA1DPixel Pitch: 10.67mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P6 LAS060DB4

Màn hình LED Indoor LG P6 LAS060DB4Model: LAS060DB4Pixel Pitch: 6.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P10 LAS100DA3D

Màn hình LED Indoor LG P10 LAS100DA3DModel: LAS100DA3DPixel Pitch: 6.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P4 LAS040DB4

Màn hình LED Indoor LG P4 LAS040DB4Model: LAS040DB4Pixel Pitch: 4.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P2.5 LAS025DB2-F

Màn hình LED Indoor LG P2.5 LAS025DB2-FModel: LAS025DB2-FPixel Pitch: 2.5mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P1.8 LAS018DB2-F

Màn hình LED Indoor LG P1.8 LAS018DB2-FModel: LAP015BL2Pixel Pitch: 1.50mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P1.4 LAS014DB2-F

Màn hình LED Indoor LG P1.4 LAS014DB2-FModel: LAS014DB2-FPixel Pitch: 1.45mm

Liên hệ

Màn hình LED Outdoor LG P6 LBS060DA1D

Màn hình LED Outdoor LG P6 LBS060DA1DModel: LBS060DA1DPixel Pitch: 6.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P1.2 LAS012DB2-F

Màn hình LED Indoor LG P1.2 LAS012DB2-FModel: LAS012DB2-FPixel Pitch: 1.26mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG LAA015FL7B1

Màn hình LED Indoor LG LAA015FL7B1Model: LAA015FL7B1Pixel Pitch: 1.5mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P1.0 LAP010BL2

Màn hình LED Indoor LG P1.0 LAP010BL2Model:     LAP010BL2Pixel Pitch: 1.0mm

Liên hệ

Màn hình LED Outdoor LG P4 LBE046DD4

Màn hình LED Outdoor LG P4 LBE046DD4Model: LBE046DD4Pixel Pitch: 4,63mm

Liên hệ

Màn hình LED Indoor LG P1.5 LAP015BL2

Màn hình LED Indoor LG P1.5 LAP015BL2Model: LAP015BL2Pixel Pitch: 1.50mm

Liên hệ
Facebook Youtube Top