Giỏ hàng

Thiết bị họp trực tuyến

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1000

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1000Điểm cầu hỗ trợ: 2 up to 4COMMUNICATION METH...

Liên hệ

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1300

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1300Điểm cầu hỗ trợ: 4COMMUNICATION METHOD: SIP,...

Liên hệ

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1600

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC1600Điểm cầu hỗ trợ: 6 up to 10COMMUNICATION MET...

Liên hệ

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC2000

Thiết bị họp trực tuyến Panasonic KX-VC2000Điểm cầu hỗ trợ: 16 up to 24COMMUNICATION ME...

Liên hệ
Facebook Youtube Top