Màn hình ghép Samsung 46 inch Viền 5.5 LH46UHFCLBB/XV

Liên hệ

Gửi tin nhắn

Viền ghép: 3.5mm

Độ sáng: 700 cd/m2.

Màn hình ghép Samsung 46 inch Viền 5.5 LH46UHFCLBB/XV

Liên hệ

Gửi tin nhắn